BildbeskrivningMarkplan är ett lite och flexibelt konsultföretag som jobbar med stor som små kunder.


Vi utför mark- och VA-projekteringar för ny- och ombyggnationer av utemiljöer för 

bostäder, idrotts- och golfanläggningar, offentliga miljöer, skolor, äldreboende med mera.


Vi strävar efter att utföra realistiska projekteringar med ekonomiskt hållbara lösningar.


Vi utför även besiktningar för mark, VA och växter.


Medlem i FSGA (Föreningen Skandinaviska golfbanearkitekter)